vorige
overzicht
volgende

Wet DBA met een jaar uitgesteld naar 2021

De nieuwe Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) laat minstens een jaar langer op zich wachten. Problemen rond invoering van een minimumhuurtarief voor zzp’ers vertragen de invoering tot 2021. Dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Wouter Koolmees wilde maatregelen invoeren ter bescherming van zzp’ers aan de onderkant en ruimte voor ondernemers aan de bovenkant, maar zijn plannen staan mogelijk op gespannen voet met Europese regels, schrijft hij aan de Kamer.

Europees recht

De brief is een tweede voortgangsupdate over de start van de uitwerking van de wetgeving ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). ‘Deze wetgeving is technisch en juridisch uiterst complex’, schrijft Koolmees. ‘Dit blijkt met name bij de uitwerking van de maatregelen ter bescherming van de zpp’ers met de laagste tarieven en ruimte voor zzp’ers met de hoogste tarieven. Zo is de maatregel voor de onderkant waarschijnlijk niet in te passen in het Europees recht. Bij de verdere verkenning worden daarom ook alternatieven meegenomen waarvan de inschatting is dat deze in overeenstemming zijn met het Europees recht. Het kabinet kijkt daarbij onder andere naar de uitwerking van een minimumtarief. Deze variant sluit aan bij de doelen uit het regeerakkoord om kwetsbare zelfstandigen te beschermen en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Hierdoor zal het niet langer mogelijk zijn om zelfstandigen tegen een te laag tarief in te huren.’

Voor meer informatie zie ook ons eerder geplaatste update: handhaving wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2020.

Bron: Accountancy Vanmorgen