vorige
overzicht
volgende

Beperking afschrijving vastgoed

De afschrijving van panden in eigen gebruik wordt verder aan banden gelegd.

Grondslag afschrijving
Als de jaarlijkse afschrijving is bepaald, moet er vervolgens worden beoordeeld of de afschrijving wordt belet door de afschrijvingsbeperking voor gebouwen (ART. 3.30A WET IB 2001).

Afschrijvingsbeperking
De afschrijvingsbeperking maakt een onderscheid tussen gebouwen ter belegging en gebouwen in eigen gebruik . Op gebouwen in eigen gebruik is afschrijving tot 50% van de bodemwaarde mogelijk, op beleggingspanden slechts tot 100% van de bodemwaarde. De bodemwaarde sluit daarbij aan bij de WOZ-waarde. Voor de WOZ-waarde is de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak in vrij opleverbare staat het uitgangspunt. Met factoren die daarop inbreuk plegen, zoals bewoond, verhuurd of verpacht, wordt geen rekening gehouden. Bij de waardebepaling wordt wel rekening gehouden met de invloed van wettelijke beperkingen, zoals erfdienstbaarheden en voorschriften uit het bestemmingsplan.

Wijziging 2019
Vanaf 1 januari 2019 vervalt het onderscheid tussen gebouwen ter belegging en gebouwen in eigen gebruik. Voor de vennootschapsbelasting is afschrijven op een gebouw in eigen gebruik slechts mogelijk tot de boekwaarde gelijk is aan 100% van de WOZ-waarde.

Overgangsregeling
Is het gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik genomen en is hierop nog geen drie jaar afgeschreven, dan mogen op basis van overgangsrecht alsnog die drie jaren worden afgeschreven, tot maximaal 50% van de WOZ-waarde.

Voor een goed advies over de afschrijvingen neem contact op met Bizznizz Partners (tel: 075 – 767 62 82 / e-mail: bizz@bizznizzpartners.nl).

Bron: Belastingzaken Advies