vorige
overzicht
volgende

Wat is er dit jaar veranderd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)? 

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een bv moet je jezelf een salaris betalen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die je verricht. Dit heet het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon is het loon dat je zou verdienen als je in loondienst zou zijn bij een vergelijkbare werkgever. Het gebruikelijk loon wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In 2024 is het gebruikelijk loon gestegen naar € 56.000,- per jaar. Dit is een verhoging van € 5.000,- ten opzichte van 2023. Wat betekent dit voor jou als DGA? In dit artikel leggen we het uit. 

Hoe wordt het gebruikelijk loon bepaald? 

Het gebruikelijk loon wordt bepaald aan de hand van drie regels: 

  • Het gebruikelijk loon is dit jaar minimaal € 56.000,- per jaar (in 2023 was dit € 51.000,-). 
  • Het gebruikelijk loon is minimaal gelijk aan het hoogste loon van de andere werknemers die in dienst zijn bij jouw bv of een daarmee verbonden vennootschap. 
  • Het gebruikelijk loon is minimaal gelijk aan het loon dat je zou verdienen bij een soortgelijke dienstbetrekking waarbij je geen aanmerkelijk belang hebt. 

Deze regels gelden als uitgangspunt, maar je mag ook aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager of hoger is dan deze bedragen. Dit moet je dan wel kunnen onderbouwen met bijvoorbeeld een salarisonderzoek, een functiebeschrijving of een vergelijking met andere DGA’s in dezelfde branche. 

Wat zijn de gevolgen van de verhoging van het gebruikelijk loon? 

De verhoging van het gebruikelijk loon heeft gevolgen voor je belastingen en je sociale zekerheid. Als je meer salaris ontvangt, betaal je ook meer loonbelasting en premies volksverzekeringen. Daarnaast betaal je ook meer inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze bijdrage is dit jaar 5,75% over je loon tot een maximum van € 3.230,- per jaar. Je kunt deze bijdrage wel verrekenen met je inkomstenbelasting. 

Aan de andere kant heb je ook minder ruimte om dividend uit te keren aan jezelf. Dividend is de winst die je als aandeelhouder ontvangt uit je bv. Over dividend betaal je minder belasting dan over salaris. In 2024 betaal je 24,5% belasting over dividend tot € 67.000,- en 33% belasting over dividend boven € 67.000,-. In 2023 waren deze tarieven nog 26,9%. Het kan dus voordeliger zijn om dividend uit te keren dan salaris, maar dit hangt af van je persoonlijke situatie. 

Hoe kun je je salaris optimaliseren? 

Als DGA heb je enige flexibiliteit om je salaris te optimaliseren. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van de volgende mogelijkheden: 

  • Je kunt je salaris verlagen als je aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager is dan € 56.000,-. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je parttime werkt, als je bv verlies lijdt of als je bv startend is. Je moet dit wel goed onderbouwen en overleggen met de Belastingdienst. 
  • Je kunt je salaris verhogen als je aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon hoger is dan € 56.000,-. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je veel verantwoordelijkheden hebt, als je veel winst maakt of als je bv een bijzondere positie heeft in de markt. Je kunt dan meer salaris ontvangen en minder dividend uitkeren, waardoor je minder belasting betaalt. 
  • Je kunt je salaris uitstellen als je bv onvoldoende liquide middelen heeft om je salaris te betalen. Je kunt dan een rekening-courantverhouding aangaan met je bv, waarbij je bv je salaris schuldig blijft. Je moet dan wel rente betalen over het bedrag dat je bv je schuldig is. Deze rente is aftrekbaar voor je bv en belastbaar voor jou. Je moet ook een zakelijke overeenkomst opstellen en de schuld niet te hoog laten oplopen. 

Wat kun je het beste doen? 

Het gebruikelijk loon is een complexe regeling die veel invloed heeft op je belastingen en je sociale zekerheid. Het is daarom verstandig om je te laten adviseren door een fiscaal expert die je kan helpen om je salaris te optimaliseren. Zo kun je voorkomen dat je te veel of te weinig salaris ontvangt en dat je in de problemen komt met de Belastingdienst. 

Heb je vragen over het gebruikelijk loon of wil je een advies op maat? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder. 

—