vorige
overzicht
volgende

Verkoop een marge-auto als btw-auto

Wanneer een btw-ondernemer overweegt een zakelijke auto aan te schaffen, dan geeft de mogelijkheid om de btw bij aankoop te verrekenen de voorkeur. Echter, in het geval van een gebruikte auto wordt vaak de term ‘marge-auto’ toegepast. Wat veel ondernemers niet beseffen, is dat in dergelijke gevallen kan worden afgeweken van de margeregeling. Dit stelt hen in staat de auto als btw-auto te verkopen. 

Laten we het voorbeeld nemen van een handelaar die een auto heeft ingekocht voor € 15.000,-. Als hij deze auto als marge-auto verkoopt voor € 18.000,-, is er € 520,- btw verschuldigd over de winstmarge. De handelaar behaalt een winst van € 3.000,- minus € 520,- btw, wat neerkomt op € 2.480,-. Helaas kan de koper deze btw niet verrekenen, waardoor de uiteindelijke kosten voor de auto € 18.000,- bedragen. 

Het afzien van de toepassing van de margeregeling kan echter voordelig uitpakken voor beide partijen. Stel dat de koper en verkoper overeenkomen om de auto te verkopen voor € 17.500,- exclusief BTW, dan behaalt de verkoper een winstmarge van € 2.500,-, terwijl de koper € 500,- bespaart. Deze aanpak leidt tot een win-winsituatie voor beide partijen. 

Helaas is deze mogelijkheid vrij onbekend. Door hier gebruik van te maken, kan een verkoper een onder de margeregeling ingekochte auto aantrekkelijker maken voor een ondernemer. Anderzijds heeft een btw-ondernemer, die een gebruikte auto zoekt, veel meer keuze omdat elke auto als btw-auto kan worden aangeschaft. Hierdoor kan een lagere prijs worden overeengekomen, terwijl de verkoper per saldo meer winst behaalt. 

Belangrijk om te benadrukken is dat deze regeling niet andersom kan worden toegepast. Een ingekochte btw-auto kan niet als marge-auto worden verkocht. Daarnaast geldt er nog een belangrijke voorwaarde voor de verkoper: een auto die als marge-auto is ingekocht en als btw-auto wordt verkocht, mag niet worden meegenomen in de globalisatie. Het is van essentieel belang deze regels correct toe te passen om onnodige complicaties te voorkomen.