Accountancy

In onze accountancy dienstverlening draait alles om inzicht, betrouwbaarheid en efficiëncy. Onze accountancy dienstverlening bestaat uit het samenstellen van jaarrekeningen en overige financiële rapportages.

Jaarrekening

De jaarrekening is hét financiële verslag van uw bedrijf. Hij wordt jaarlijks opgesteld en geeft inzicht in de financiële ontwikkeling, kredietwaardigheid en de financiële positie van uw onderneming. Een tijdig opgeleverde jaarrekening vormt daarnaast de basis voor belangrijke managementbeslissingen. U kijkt namelijk niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar met name vooruit door in te spelen op nieuwe kansen of om meer grip te krijgen op de organisatie. Daarnaast vormt een betrouwbare jaarrekening een belangrijke basis bij het onderhandelen over financieringen, uitbreidingen en bedrijfsovernames.

Het proces van het samenstellen van een jaarrekening kan complex en tijdrovend zijn. Bizznizz Partners zet graag haar expertise in om dit proces voor u uit handen te nemen. Daarmee garanderen wij dat uw jaarrekening voldoet aan alle actuele wet- en regelgeving. Daarnaast kunt u van ons verwachten dat uw jaarrekening tijdig gereed is.

Afhankelijk van de rechtsvorm en de omvang van de onderneming, bestaat de jaarrekening uit de volgende onderdelen:

  • balans
  • winst- en verliesrekening
  • toelichting
  • kasstroomoverzicht
  • directieverslag
  • accountantsverklaring

Belanghebbenden van de jaarrekening zijn: bestuurders, aandeelhouders, de Belastingdienst, kredietinstellingen en overige stakeholders.

Deponering
Afhankelijk van de rechtsvorm dient de jaarrekening jaarlijks gedeponeerd te worden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is een wettelijke verplichting.
Hoe groter een onderneming is, hoe meer financiële informatie ze verplicht zijn om openbaar te maken. Vraag ons gerust wat uw onderneming verplicht is om te publiceren!

Overige financiële rapportages

Naast de jaarrapportages, stellen wij ook tussentijdse rapportages op. Deze rapportages stellen wij op volgens hetzelfde format als de jaarrekening of geheel naar uw eigen wensen. U bepaalt zelf welke financiële informatie u belangrijk vindt en wij zorgen voor de rapportage. Deze tussentijdse rapportages geven u op periodieke basis inzicht in uw financiële situatie, waardoor u sneller geïnformeerd bent, op basis van betrouwbare cijfers. Tijdige en betrouwbare informatie is belangrijk om managementbeslissingen te maken.

Weten wat wij voor u kunnen doen?

Bizznizz | uw partner in business

bizz@bizznizz.nl
075 - 799 30 50

maak een afspraak