vorige
overzicht

Eerste Kamer verwerpt extra verhoging minimumloon per 1 juli 

Op 25 april 2024 heeft de Eerste Kamer een voorstel afgewezen dat een aanvullende verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 zou inhouden. Hoewel deze extra stijging van de baan is, zal de gebruikelijke halfjaarlijkse indexering van het minimumloon wel plaatsvinden. Hierdoor zal per 1 juli het minimumuurloon met 3,09% toenemen tot € 13,68 bruto voor werknemers van 21 jaar en ouder. De vastgestelde bedragen voor jongeren zullen hierop worden gebaseerd. 

LeeftijdStaffelingPer uur
21 jaar en ouder 100,0 % € 13,68 
20 jaar 80,0 % € 10,94 
19 jaar 60,0 % € 8,21 
18 jaar 50,0 % € 6,84 
17 jaar 39,5 % € 5,40 
16 jaar 34,5 % € 4,72 
15 jaar 30,0 % € 4,10 

De indexering van het minimumloon zal ook van invloed zijn op uitkeringen uit sociale verzekeringen, zoals bijstand en AOW. 

Hoewel het voorstel voor een extra verhoging van het minimumloon niet doorgaat, blijft de indexering een belangrijk onderdeel in het streven naar een eerlijke beloning voor alle werknemers. De beslissing van de Eerste Kamer weerspiegelt het aanhoudende debat over de economische gevolgen van loonsverhogingen en de noodzaak om het levensonderhoud van werknemers te waarborgen. 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, publicatie van 22 april 2024 (2024-0000082961)