vorige
overzicht
volgende

Meer belastingvoordelen elektrisch rijden

Met onder meer belastingvoordelen en subsidies willen het kabinet en de mobiliteitssector tot 2030 stimuleren dat auto’s op fossiele brandstof verdwijnen en er alleen nog elektrische auto’s rijden. Dat schrijft de NOS, die de hand wist te leggen op nog vertrouwelijke stukken die zijn besproken aan de zogenoemde Mobiliteitstafel, een onderdeel van het Klimaatakkoordoverleg.

De onderhandelende partijen – het Rijk en de mobiliteitssector – zijn het volgens bronnen bijna eens over alle maatregelen. ‘Maar de onderwerpen liggen zo gevoelig dat de gesprekken langer duren dan gedacht’, aldus de NOS.

Aanschafsubsidie en BPM-vrijstelling

Voor nieuwe emissie loze auto’s voor privégebruik komt er in 2021 een aanschafsubsidie van € 6.000,- aflopend naar € 2.200,- in 2030, is het voornemen. Elektrische auto’s blijven tot 2025 vrijgesteld van bpm. Vanaf 2025 betaalt de koper eenmalig € 350,-. Verder gaan volledig elektrische rijders vanaf 2025 motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Tot dat jaar zijn zij nog helemaal vrijgesteld. Voor zakelijke auto’s komt er een verlaagde bijtelling en een bpm die in 2021 € 3.430,- bedraagt en terugloopt tot € 1.830,- in 2024. De zogenoemde milieu-investeringsaftrek (MIA) die bedrijven nu voor elektrische auto’s of laadpunten kunnen aanvragen vervalt na 2020.

Accijnsverhoging

Om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen zou de accijns op benzine vanaf 2020 met €0,01 verhoogd moeten worden, die op diesel in 2020 met €0,01 en in 2023 nogmaals met €0,01. Voor kilometervreters kan dit flink in de papieren lopen, al om die reden is daar geen instemming over aan de klimaattafel. Verder gaat de motorrijtuigenbelasting voor diesel- en benzineauto’s omhoog.

Het FD schreef deze week nog dat de onderhandelingen uiterst stroef verlopen. Minister Wiebes liet donderdag juist weten te verwachten dat er nog eind dit jaar een ‘onderhandelaarsakkoord’ ligt dat het Planbureau voor de Leefomgeving na de feestdagen kan doorrekenen.

Sommige plannen lopen tot 2030, maar eigenlijk vinden alle partijen dat de toekomst van elektrisch rijden na 2025 nog moeilijk is te overzien.  Daarom wordt er geld voor gereserveerd tot 2025. Automobilisten, dat wil zeggen elektrische rijders, krijgen er ook wat voor terug, onder meer een netwerk met 1,8 miljoen laadpunten, verspreid over het hele land.

Door het aanpassen van belastingen zoals hierboven beschreven, loopt de overheid op de lange termijn veel belastinginkomsten mis. Daarom willen de onderhandelaars onderzoeken hoe in de toekomst op een andere manier belasting geheven kan worden. Dat zou rekeningrijden kunnen zijn, een milieubelasting of betalen naar gebruik.

Bron: Accountancy Vanmorgen