vorige
overzicht
volgende

Meer rechten schuldeisers bij turboliquidaties

Schuldeisers krijgen meer rechten bij zogenoemde turboliquidaties, een snelle manier van opheffen van een bedrijf. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming komt in 2020 met een wetswijziging.

Met een turboliquidatie kan sinds 1994 een inactieve vennootschap worden opgeheven bij de Kamer van Koophandel. Vorig jaar gebeurde dat circa 33.000 keer, op een totaal van bijna 37.000 door de KvK geregistreerde ontbindingsbesluiten.

Doel is om misbruik van lege rechtspersonen te voorkomen en te zorgen dat het handelsregister wordt opgeschoond. Maar een turboliquidatie kan ook worden gebruikt om schuldeisers te duperen. Volgens onderzoek van de Belastingdienst gaat het bij zo’n tachtig procent van de turboliquidaties om boedels zonder baten en fiscale schulden, een indicatie dat activiteiten zijn gestaakt.

In de huidige situatie worden schuldeisers niet geïnformeerd en komen zij er pas naar verloop van tijd achter dat ze naar hun geld kunnen fluiten. Zij worden straks beter beschermd, stelt Dekker in een brief aan de Tweede Kamer over de voorgenomen wetswijziging.

Slotbalans

Een bedrijf moet in de toekomst duidelijk maken dat een turboliquidatie nodig was, aldus Dekker. Het bestuur wordt verplicht om een slotbalans op te stellen, vergezeld van een bestuursverklaring waarom baten ontbreken. Bovendien moeten vóór de doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn, tenzij daarvoor een ontheffing op basis van artikel 2:394 lid 5 BW geldt. Verder moet de turboliquidatie algemeen bekend worden gemaakt.

Op die manier ontstaat er volgens de minister meer transparantie. De positie van schuldeisers wordt versterkt en zij kunnen in de toekomst bij mogelijke benadeling beter overwegen of ze naar de rechter stappen.

Bron: ANP/Accountant