vorige
overzicht
volgende

Hoe BTW terug te vragen bij oninbare vorderingen vanaf 2018?

De Belastingdienst heeft op zijn site een uitleg geplaatst hoe je vanaf 1 januari 2018 BTW terug kan vragen als een klant de factuur niet (volledig) heeft betaald.

Vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag, worden op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De BTW over deze oninbare vorderingen moet teruggevraagd worden in de eerste BTW-aangifte van 2018. Het bedrag dat terug gevraagd wordt, moet als negatieve omzet en negatieve BTW bij vraag 1a of vraag 1b van die aangifte worden ingevuld.

Uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017

Ook bij oninbare vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017 waarover de BTW teruggevraagd wordt vanaf 1 januari 2018, moet het bedrag dat teruggevraagd wordt als negatieve omzet en negatieve BTW bij vraag 1a of vraag 1b van de BTW-aangifte worden ingevuld. Dit moet gedaan worden in de aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is dat de klant niet meer zal betalen. Of uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum.

Klant betaalt toch nog

Betaalt een klant later toch nog (een deel van) de factuur, dan moet in de eerstvolgende BTW-aangifte bij vraag 1a of 1b aan worden gegeven dat hierover BTW betaald moet worden.

Bron: Belastingdienst