vorige
overzicht
volgende

BTW-aangifte over 2016 corrigeren vóór 1 april 2017

Wie over 2016 te weinig BTW heeft aangegeven, moet dit corrigeren voor 1 april 2017. Dat meldt de Belastingdienst.
Zo wordt belastingrente en mogelijk een boete voorkomen.

Boete

Als de verschuldigde BTW worden aangegeven en wordt betaald voor 1 april 2017 wordt een boete voorkomen. Hiervoor mag het alsnog te betalen bedrag niet hoger zijn dan € 20.000 en ook niet meer zijn dan 10% van de betaalde BTW over 2016.

BTW-bedrag minder dan € 1.000?

Is de teveel of te weinig opgegeven BTW minder dan € 1.000? Dan hoeft er geen suppletieformulier worden ingediend. Deze BTW mag verwerkt worden in de eerstvolgende BTW-aangifte.

Actie balansschulden omzetbelasting

Op 1 maart 2017 beëindigt de Belastingdienst haar ‘Actie balansschulden omzetbelasting’, die medio 2013 is aangekondigd en gestart.
Vanaf 1 maart 2017 gelden weer de uitgangspunten voor het opleggen van boetes bij het toezichtproces, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst