vorige
overzicht
volgende

Webwinkels, let op de buitenlandse BTW!

De groei van online shopping en webwinkels is onstuitbaar! De totale Nederlandse online verkopen over 2016 hadden al een totale financiële omvang van ca. 12,2 miljard euro en jaarlijks neemt dit alleen maar verder toe. Deze verkopen vinden niet alleen plaats in eigen land, maar veelal ook met het buitenland. Waar moet je dan op letten met de BTW?

Opzetten webwinkel

Het starten van een webwinkel is vrij eenvoudig. Dankzij de open grenzen in de EU is het leveren over de grenzen heen eveneens geen probleem. Voor de verkopen aan particulieren buiten Nederland en binnen de EU kan je (in beginsel) gewoon de Nederlandse BTW berekenen. Maar let op! Wanneer jouw webwinkel in één jaar boven een bepaalde omzetwaarde levert aan het betreffende land,
kan deze te maken krijgen met buitenlandse BTW. Ieder EU-land hanteert haar eigen drempels voor deze “afstandsverkopen”.

Wat te doen bij overschrijding van de BTW-drempel?

Bij een omzet boven de € 100.000 aan particulieren in Duitsland moet je de Duitse BTW in rekening brengen. Je moet je dan ook als BTW-plichtige registreren in Duitsland en daar BTW-aangifte doen. Voor België en Frankrijk gelden al drempels van € 35.000 omzet.
Omdat de BTW-tarieven per EU-land verschillen heeft dit natuurlijk ook invloed op de door jouw gehanteerde consumentenprijzen.

Let dus goed op en schakel tijdig een adviseur in!

De verschillende drempelbedragen zijn terug te vinden op de website van de Europese Commissie