vorige
overzicht
volgende

Verlaging winstbelasting uitgesteld

Het kabinet stelt daartoe de beloofde verlaging van de winstbelasting voor ondernemers met een jaar uit. Bovendien gaat in 2021 het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) minder hard omlaag dan eerder was afgesproken. Door die maatregel uit te stellen of uit te smeren over langere tijd zou het kabinet geld overhouden om de koopkracht van de lage en middeninkomens te verbeteren, aldus diverse media.

De coalitiepartijen zijn het in grote lijnen eens over de belastingmaatregelen die ertoe moeten leiden dat de gevolgen voor de koopkracht volgend jaar eerlijk worden verdeeld. Ook over het verbeteren van de woningmarkt, met name voor starters, zitten ze op één lijn. Dat bleek na overleg op het ministerie van Financiën. Op Prinsjesdag is er vrijwel zeker goed nieuws voor de koopkracht van de lage en middeninkomens. Ook gaat er geïnvesteerd worden in de economie en de woningmarkt. De ministers en fractievoorzitters wilden na afloop niet veel kwijt over de precieze inhoud van de plannen. Ze verwezen allemaal naar Prinsjesdag.

Tijdsdruk

Het overleg stond onder tijdsdruk, omdat het Belastingplan 2020 vrijdag 23 augustus naar de Raad van State moest voor advies, om op tijd klaar te zijn voor Prinsjesdag. Op het ministerie werd niet meer gesproken over de uitgelekte plannen voor een speciaal fonds om de komende jaren grote investeringen te doen in de infrastructuur en de woningbouw. Dat fonds zou gevuld moeten worden met geleende miljarden. In de loop van de dag bleek dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het nog lang niet eens zijn over zo’n fonds.

Bron: Taxence