vorige
overzicht
volgende

Aanpassing vermogensrendementsheffing niet eerder dan 2021

Staatssecretaris Snel van Financiën denkt weliswaar dat het mogelijk is om de belasting op spaargeld in box 3 te verlagen, maar in het Belastingplan 2020 gaat dat nog niet lukken. Het duurt nog wel tot 2021 voordat een nieuw tarief ingevoerd kan worden, meldde Snel tijdens een Kamerdebat.

Daarin zei hij ook dat hij hoopt om met Prinsjesdag met een oplossing te komen voor de vermogensrendementsheffing, waarover de Hoge Raad onlangs uitsprak dat een rentepercentage van 4 procent voor de jaren 2013 en 2014 onrealistisch is. De Box 3-heffing is daarmee strijdig met Europees recht, maar het is aan de politiek en niet aan de rechter om dat te herstellen. Alleen in individuele gevallen kan verder worden geprocedeerd.

Snel erkende tijdens het debat dat de pijn voor wat betreft onrealistische rentepercentages vooral zit bij mensen met alleen spaargeld. Hoe hij die mensen tegemoet wil komen, kon de staatssecretaris nog niet zeggen. De toezegging dat hij met Prinsjesdag een oplossing wil presenteren viel goed bij de regeringspartijen.

Verlaging vennootschapsbelasting

In hetzelfde overleg met de Kamer zei staatssecretaris Snel dat het kabinet gewoon blijft aansturen op het verlagen van de winstbelasting voor bedrijven. Premier Rutte dreigde nog die verlaging terug te draaien als de lonen die bedrijven betalen aan gewone werknemers niet omhoog gaan.

Bron: Accountancy Vanmorgen