Vanaf 2019 is vereniging of stichting sneller vennootschapsbelasting verschuldigd

01 okt 2019

Door aanpassingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 worden verenigingen en stichtingen mogelijk sneller vennootschapsbelastingplichtig vanaf het jaar 2019. Veel verenigings- of stichtingsbestuurders zullen niet beseffen dat de per 1 januari 2019 geldende maatregelen een grote financiële impact kunnen hebben voor hun vereniging of stichting. Als er sprake is van het drijven van een […]

lees hier verder