vorige
overzicht
volgende

Pensioen in eigen beheer. Wat gaat u doen?

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)

De pensioenvoorziening in eigen beheer is al jaren een ‘heet hangijzer’. Met name door de jaarlijks dalende marktrente zijn de verschillen
in de commerciële en fiscale waardering van de pensioenvoorziening toegenomen. De opname van de pensioenvoorziening in de jaarrekening tegen deze (hogere) commerciële waarde, heeft er toe geleid dat het eigen vermogen wordt verlaagd en in veel gevallen zelfs negatief is geworden. In veel gevallen is er daarom geen mogelijkheid tot dividenduitkering. Dit wordt ook wel de ‘dividendklem’ genoemd.

De verplichting om de pensioenvoorziening jaarlijks actuarieel te laten berekenen levert daarnaast een (onwenselijke) lastenverzwaring op voor de ondernemer. Overigens is het fiscale voordeel van het pensioen in eigen beheer over de afgelopen jaren ook steeds minder aantrekkelijk geworden door het dalende VPB-tarief.

Naar aanleiding van bovenstaande, heeft het kabinet op Prinsjesdag een belangrijk wetsvoorstel ingediend dat een einde maakt aan deze pensioenopbouw in eigen beheer. Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer de wetswijziging aangenomen. Naar verwachting zal dit ook door de Eerste Kamer worden overgenomen (behandeling half december 2016). Het ‘wetsvoorstel tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer’ biedt de DGA de volgende mogelijkheden:

 • Afstempelen van de pensioenaanspraken naar fiscale waarde en afkopen met een belastingkorting
  (34,5% bij afkoop in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019);
 • Afstempelen van de pensioenaanspraken naar fiscale waarde en omzetting naar de spaarvariant: Oudedagsverplichting (ODV);
 • Handhaving pensioen in eigen beheer (tegen commerciële waarde) zonder verdere opbouw;
 • Afstorting pensioen in eigen beheer bij externe verzekeraar.

De keuze is afhankelijk van meerdere feiten en omstandigheden uit uw persoonlijke situatie en wensen voor uw financiële toekomst, zoals:

 • Beschikbaarheid vrije liquiditeiten;
 • Instemming partner (en/of ex-partner) afstempeling pensioenaanspraken;
 • Inkomsten en belastingtarieven nu én op het moment van uitkering pensioen;
 • Aandelenverhouding vennootschap (met oog op mogelijke schenking bij afstempeling);
 • Gevolgen bij overlijden pensioengerechtigde;
 • Overige wensen financiële (nabije) toekomst/vermogensbeheer.

Uitstel uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)

Omdat de wijzigingen en de impact van het wetsvoorstel vrij complex zijn, heeft de staatssecretaris besloten om de invoeringstermijn met
3 maanden uit te stellen. Dit betekent dat de DGA nog tot 1 april 2017 de tijd heeft om alle benodigde stappen te nemen voor het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer.

Gedurende deze extra periode kunnen dan de laatste stappen worden gezet, teneinde de verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer stop te zetten. U kunt dan denken aan het aanpassen van de pensioenbrief, het terughalen van elders verzekerde DGA-pensioenen of juist de extern opgebouwde en verzekerde pensioenen afzonderlijk voort te zetten. Actie is hoe dan ook vereist!

Bizznizz Partners helpt u graag verder om de gevolgen en mogelijkheden voor u in kaart te brengen.
Bel ons gerust op 0757676282 of mail ons op bizz@bizznizzpartners.nl, voor een vrijblijvend advies.