vorige
overzicht
volgende

Ook in 2021 lager gebruikelijk loon

U mag ook in 2021 – net als in 2020 – uitgaan van een lager gebruikelijk loon als u te maken krijgt met een omzetdaling. De verlaging is daarbij evenredig aan de omzetdaling. De berekening van deze evenredige omzetdaling voor 2021 wijzigt ten opzichte van de berekening van 2020 en wordt:

omzet 2021 / omzet 2019 x gebruikelijk loon 2019.

In de berekening wordt uitgegaan van het gehele jaar, zodat de maatregel meebeweegt met de omzetontwikkeling in een jaar. De overige voorwaarden voor de verlaging van het gebruikelijk loon zijn:

  • uw bv moet in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden;
  • uw rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
  • u heeft feitelijk meer loon genoten dan volgt uit bovenstaande berekening, dan geldt het hogere loon;
  • de verlaging geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2021 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Bron: Fiscount