vorige
overzicht
volgende

Fiscale bijtelling fiets vereenvoudigd?

De fiscale regels voor de (elektrische) fiets van de zaak moeten worden vereenvoudigd. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën als antwoord op vragen van zijn partijgenoot in de Tweede Kamer Matthijs Sienot (D66). Snel laat momenteel in overleg met de branche (waaronder RAI Vereniging) uitzoeken op welke manier er vereenvoudigd kan worden. De uitwerking daarvan wordt meegenomen in het Belastingplan 2019, waarna de maatregel in 2020 in werking kan treden.

Werkgevers zien het nu vaak nog niet zitten om werknemers een leasefiets te geven vanwege eventuele naheffingen. Bovendien gaat de regeling gepaard met teveel administratieve rompslomp. Het nieuwe kabinet wil de fiets volgens Snel fiscaal aantrekkelijker maken omdat het beter is voor het milieu en om het aantal files te verminderen. “Daarom stimuleert dit kabinet op verschillende manieren het fietsgebruik. Een vereenvoudiging op fiscaal gebied kan daaraan bijdragen. De huidige regels voor het vaststellen van de waarde van het voordeel van het privégebruik van de fiets zijn ingewikkelder en gaan gepaard met grotere administratieve lasten dan de regels die gelden voor een terbeschikkinggestelde auto”, schrijft Snel. “Duidelijke en eenvoudig toepasbare regels om de waarde van het privévoordeel van een fiets van de zaak te bepalen kunnen naar mijn mening bijdragen aan het aantrekkelijker maken van een (lease)fiets van de zaak. Dit past in het  in het regeerakkoord voorziene mobiliteitsbeleid waar de fiets als een goed alternatief voor de auto en het OV wordt gezien.”

Huidige regeling

Een fiets of auto wordt vaak ook privé gebruikt. Mensen moeten voor dit privégebruik belasting betalen over de waarde van het voordeel dat ze genieten. Bij auto’s van de zaak wordt deze waarde vastgesteld via een forfait, waarmee de gebruiker het privégebruik kan afkopen. Voor een fiets is dit nu niet zo. Fietsers moeten daardoor precies bijhouden hoeveel kilometer zij fietsen voor woon-werkverkeer en hoeveel zij privé fietsen.Van die privékilometers worden zaken als onderhoudskosten, reparaties, verzekeringen en – bij een elektrische fiets – stroomverbruik afgetrokken. Het bedrag dat onderaan de streep overblijft, moeten werkgevers bij het belastbare salaris optellen. Door deze ingewikkelde regels wordt volgens de branche zeer beperkt gebruik gemaakt van een fiets van de zaak, terwijl ruim 700.000 mensen privé gebruik maken van een auto van de zaak.

Eenvoudiger

Een simpelere regeling via forfaitaire bijtelling maakt dit volgens het kabinet veel eenvoudiger. De bedoeling is dat de leasefiets naast de auto van de zaak mag worden gebruikt. Juist de combinatie van beide vervoermiddelen kan het voor mensen aantrekkelijker maken om een aantal dagen in de week in plaats van met de auto op de fiets naar het werk te gaan. Het kabinet stimuleert op verschillende manieren het fietsen naar het werk. Zo trekt het kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Ook wordt de samenwerking met werkgevers en regionale overheden gezocht om de komende jaren meer forenzen op de fiets te krijgen.

Bron: Accountancynieuws