vorige
overzicht
volgende

Corona | Vrije ruimte WKR (werkkostenregeling) ook inzetbaar voor thuiswerkende werknemer

Eén van de maatregelen die het kabinet op 24 april heeft aangekondigd is het eenmalig verhogen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) van 1,7 naar 3 procent voor de eerste € 400.000 fiscaal loon. De verruiming is bedoeld om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het geven van een bloemetje of cadeaubon, maar kan ook worden gebruikt om thuiswerkfaciliteiten aan te brengen op de werkplek van de werknemer thuis. Met de maatregel wordt de vrije ruimte in 2020 met maximaal € 5.200 verruimd (€ 400.000 x 3% = € 12.000 -/- € 400.000 x 1,7% = € 6.800 = € 5,200). 

Thuiswerkfaciliteiten

Als het gaat over de thuiswerkplek, zijn vier categorieën te onderscheiden:

 1. Noodzakelijkheidscriterium
  Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn gericht vrijgesteld, als deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.
  Van noodzakelijk gereedschap is sprake als de werkgever in redelijkheid kan oordelen dat het noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. De werkgever betaalt de apparatuur zonder eigen bijdrage van de werknemer. Als de apparatuur niet langer wordt gebruikt voor het werk, moet de werknemer de apparatuur teruggeven of de restwaarde vergoeden.
  Onder ‘dergelijke apparatuur’ vallen ook de internetverbinding thuis, de printer en printercartridges.
 2. Arbovoorzieningen
  Arbovoorzieningen in de werkruimte thuis zijn gericht vrijgesteld als deze volgen uit de verplichtingen voor de werkgever vanuit de Arbowet. Belangrijke voorwaarden bij deze vrijstelling zijn dat de werkgever de voorzienig betaalt en geen eigen bijdrage van de werknemer vraagt en dat de inrichting van de thuiswerkplek is opgenomen in het arboplan van de werkgever.
  Onder arbovoorzieningen vallen bijvoorbeeld: een ergonomische bureaustoel en bureau en ook verlichting.
 3. Hulpmiddelen
  Hulpmiddelen die de werknemer ook buiten de werkplek, bijvoorbeeld op kantoor, kan gebruiken en die hij voor 90 procent of meer zakelijk gebruikt, zijn gericht vrijgesteld. Dit kan gelden voor computers, laptops, mobiele telefoons, iPads en gereedschappen die op zich niet noodzakelijk zijn, maar die wel voor tenminste 90 procent zakelijk gebruikt.
 4. Aanwijzen
  Een vergoeding van kosten die de werknemer maakt om thuis te werken, denk aan extra elektriciteit, koffie, water, etc. zijn niet gericht vrijgesteld of op nihil gewaardeerd. Een dergelijke vergoeding vormt loon van de werknemer. Dit loon is aan te wijzen voor de werkkostenregeling om zo ten laste te komen van de vrije ruimte. De verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling is hiervoor bijvoorbeeld te gebruiken.

Bron: Accountancy Vanmorgen