vorige
overzicht
volgende

Controleer BTW-identificatienummers

Levert u goederen of verricht u diensten aan afnemers in andere EU-lidstaten en past u het 0%-tarief of de btw-verleggingsregeling toe, dan is het van belang om de btw-identificatienummers te controleren ter voorkoming van naheffingsaanslagen.

Zaken doen in andere EU-lidstaten

Bij het leveren van goederen of het verrichten van diensten aan afnemers in andere EU-lidstaten is voor de berekening van omzetbelasting van belang of de afnemers wel of geen aangifte omzetbelasting doen. Gaat het om particulieren die geen aangifte omzetbelasting doen, dan is de leverancier/dienstverrichter in principe omzetbelasting verschuldigd in het land van de leverancier/dienstverrichter.

Bij een levering van een goed of het verrichten van een dienst aan een ondernemer voor de omzetbelasting, wordt in principe 0% btw berekend (bij een levering) of gefactureerd met ‘btw verlegd’ (bij een dienst). Deze afnemer geeft in zijn land zelf de omzetbelasting aan en draagt deze af.

Indien het 0%-tarief wordt toegepast en achteraf blijkt dat de betreffende afnemer geen ondernemer is, wordt een naheffingsaanslag opgelegd aan de leverancier/dienstverrichter. Er is dan alsnog omzetbelasting verschuldigd over de levering. Het is daarom belangrijk vooraf het btw-identificatienummer te controleren. Daarnaast is het van belang om het btw-nummer op de factuur te vermelden. Bij de levering van goederen moeten ook transportdocumenten in de administratie worden bewaard, waaruit blijkt dat de goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn vervoerd.

Website voor controle BTW-identificatienummers

Btw-identificatienummers kunnen worden gecontroleerd via de website van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/). Voor de verificatie dienen de lidstaat en het btw-nummer van de afnemer en de leverancier ingevuld te worden. Vervolgens wordt duidelijk of het nummer geldig is.

In de meeste gevallen kunnen via de website ook de naam- en adresgegevens van de afnemer worden gecontroleerd. Mochten deze afwijken van de gegevens die de afnemer heeft verstrekt, dan dient daarover uitleg te worden gevraagd aan de afnemer. Dit kan namelijk een aanwijzing zijn dat er iets niet in orde is.

Het is raadzaam het resultaat van de controle af te drukken of in ieder geval digitaal te bewaren.