vorige
overzicht
volgende

BTW-tarief verhoging kost huishouden 300 euro per jaar

De verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% kost huishoudens volgend jaar gemiddeld € 300, heeft ING becijferd. De bank pleit voor een verdere verhoging zodat er één BTW-tarief ontstaat. Dat zou de welvaart verhogen.

De aanpassing van de BTW maakt onder andere boodschappen, boeken en theaterkaartjes duurder. “Tegelijkertijd gaat onder meer de inkomstenbelasting omlaag en stijgen de inkomens waardoor de meeste huishoudens er wel in koopkracht op vooruitgaan. Door een deel van de belasting op arbeid te verschuiven naar consumptie, zet het kabinet een stap in de hervorming van het belastingstelsel”, aldus ING.

De BTW-verhoging moet de schatkist € 3,1 miljard opleveren. “Een BTW-verhoging wordt vaak volledig en vrijwel onmiddellijk doorberekend in de prijzen. De lasten komen voor 75% op het bordje van consumenten en 25% bij bedrijven terecht. Dit betekent dat € 2,3 miljard voor rekening komt van consumenten en € 0,8 miljard voor rekening van bedrijven.
Extra prijsstijging van 0,6%

Bijna een kwart (23%) van de consumptieve bestedingen valt onder het lage BTW-tarief. Daarvan is 72% primaire levenslevensmiddelen. De verhoging van het tarief zal de inflatie met zo’n 0,6% extra doen toenemen. Volgens ING treft de hogere BTW hoge en lage inkomens evenveel. “In absolute euro’s is er wel een verschil. Hoge inkomens geven meer uit aan producten met een laag BTW-tarief, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Hoge inkomens kopen bijvoorbeeld meer kunst en boeken en eten gemiddeld wat duurder. Als aandeel van hun inkomen geven hoge en lage inkomens echter een even groot deel uit aan producten en diensten die onder het lage tarief vallen.”

Volgens ING leidt de aanpassing tot welvaartswinst. “In een economie met verschillende btw-tarieven passen consumenten hun keuzes aan: ze gaan relatief meer kopen van het laag belaste product dan dat ze zouden doen in een economie met één tarief. Nu het lage btw-tarief omhoog gaat, wordt het verschil tussen het normale (hogere) en lage tarief kleiner. Zo wordt de verstoring van de keuzes van consumenten kleiner.”

Uniform tarief
Door de lagere inkomstenbelasting wordt werken lonender en zal de vraag naar arbeid toenemen: goed voor de werkgelegenheid, aldus ING. Maar het zou nog beter kunnen als één uniform BTW-tarief zou worden gehanteerd. “Een vaak genoemde reden om het lage BTW-tarief te behouden is dat het de belastingdruk van lage inkomensgroepen vermindert. Om lage inkomens te ontzien is het lage tarief echter een duur en ondoelmatig instrument, zo blijkt uit een BTW-studie van het CPB. Als de overheid lage inkomens echt wil ontzien is het efficiënter om het lage BTW-tarief af te schaffen en met dit geld lage inkomens te ontlasten door inkomenspolitiek, bijvoorbeeld via gerichte lagere inkomstenbelastingen of via sociale uitkeringen.”

Bron: accountancyvanmorgen.nl