vorige
overzicht
volgende

Bestelauto voor zakelijk gebruik, de fiscus geeft openheid over inrichtingseisen

Het ministerie van Financiën heeft de interne richtlijnen die de Belastingdienst hanteert bij de beoordeling van de inrichtingseisen van een zakelijke bestelauto gepubliceerd. De publicatie volgt na een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB-verzoek).

Kenmerken bestelauto
In mei 2016 heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Auto (LCA) op basis van de wetshistorie en de jurisprudentie geconcludeerd dat de volgende categorieën bestelauto’s kunnen worden aangemerkt als bestelauto’s die naar aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen. Het gaat hierbij steeds om bestelauto’s zonder dubbele cabine.

 • bestelauto waarvan
  • de bijrijdersstoel is verwijderd en
  • de bevestigingspunten van de bijrijdersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast;
 • bestelauto
  • waarvan het vloeroppervlak van de Iaadruimte 90% of meer bedraagt van het totale
  • vloeroppervlak en
  • de inhoud van de Iaadruimte 90% of meer is van de totale inhoud;
 • bestelauto die
  • zodanig groot is dat hij niet in een parkeergarage past en
  • voorzien is van stellingen en
  • waarvan de bijrijder stoel functioneel is voor het laden en lossen.

Naarmate de auto groter is of de laadruimte specifieker is aangepast aan de aard van de onderneming wordt het belang van het gebruik van de bijrijdersstoel minder groot;

 • bestelauto die
  • vies en stoffig is en
  • waarvan de bijrijdersstoel functioneel is voor het laden en lossen.

Beide criteria beoordelen in relatie tot de aard van de onderneming en de werkzaamheden die met de auto worden verricht. Het moet gaan om ernstige vervuiling of stank die niet eenvoudig met wassen en stofzuigen is te verwijderen. Bestaat er geen twijfel over de vraag of de auto voldoende vies is en daarom niet geschikt is voor privégebruik, dan acht het LCA het gebruik van de bijrijdersstoel niet relevant. Bestaat twijfel over de mate waarin de auto vies is, dan wordt aan de voorwaarde van een bepaald gebruik van de bijrijdersstoel getoetst.