vorige
overzicht
volgende

Werkplek verplicht coronaproof

U bent als werkgever wettelijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Sinds 1 december 2020 is de wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden aangevuld met de plicht voor de werkgever om te voorkomen dat werknemers in de werksituatie besmet raken met het coronavirus. U moet de besmettingsrisico’s inventariseren en in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) vastleggen. Ook moet u een plan van aanpak maken met maatregelen om die coronarisico’s weg te nemen, om de maatregelen uit te voeren en toezicht te houden op de naleving ervan.

Voorkom hoge boetes

De Inspectie SZW heeft bekendgemaakt dat de controles bij werkgevers in 2021 vooral gericht zullen zijn op die verplichtingen – en daarmee op de vraag of werkgevers ‘coronaproof’ werken. Het standaard boetebedrag voor het ontbreken van een RI&E is € 4.500 per overtreding en € 3.000 voor een ontbrekend plan van aanpak. Ontbreken beide, dan levert dat dus een totaal boetebedrag op van € 7.500. Als in de arbeidssituatie besmettingsgevaren met het coronavirus bestaan en u het in ernstige mate nalaat om maatregelen te nemen, kan de Inspectie SZW de werkzaamheden stilleggen of uw onderneming sluiten.

Bron: Fiscount