vorige
overzicht
volgende

Verzoek om voorlopige verliesverrekening

U kunt een verlies uit enig jaar verrekenen met de winst van andere jaren. Vooruitlopend op het definitief vast te stellen verlies kunt u verzoeken om voorlopige, achterwaartse verliesverrekening. Dit kan u een liquiditeitsvoordeel opleveren. Zeker in coronatijd kan dit een welkome aanvulling zijn op het werkkapitaal van uw bv. De voorlopige verliesverrekening is alleen mogelijk voor zover uw bv in het voorafgaande jaar een positieve winst had en voor dat jaar een aanslag is vastgesteld. Uw bv kan dan het verlies verrekenen met de winst uit dit voorafgaande jaar. Bij de voorlopige verliesverrekening wordt rekening gehouden met 80% van het vermoedelijke verlies. Voorwaarde voor de voorlopige verliesverrekening is onder andere dat de aangifte over het verliesjaar is ingediend.

Verzoek om vermindering voorlopige aanslag over eerder jaar
Als de aanslag over het voorafgaande jaar, waarmee het verlies verrekend kan worden, nog niet definitief is vastgesteld, kunt u de inspecteur verzoeken om een ambtshalve vermindering van de opgelegde voorlopige aanslag in verband met verliesverrekening.