vorige
overzicht
volgende

Sinterklaas en belastingvrij speculaas

Wellicht wilt u als werkgever dit jaar uw werknemers verrassen met een sinterklaasattentie of wilt u een sinterklaasfeest voor de kinderen van uw personeel organiseren. Het is dan wel verstandig om, voordat u tot actie overgaat, te weten wat de fiscale spelregels zijn voor deze festiviteiten. Organiseert u een sinterklaasfeest, dan is voor de fiscale behandeling van doorslaggevend belang waar de festiviteiten plaatsvinden: op de werkplek of op een andere locatie. Vinden de festiviteiten plaats op de werkplek, dan geldt een nihilwaardering waardoor de kosten (inhuren Sinterklaas, consumpties etc.) vrijgesteld zijn voor de loonheffingen. Dit geldt niet alleen voor de kosten voor uw werknemers, maar ook voor die van hun partners en kinderen. Onder de werkplek wordt ook verstaan de bedrijfskantine op de werklocatie. Vinden de festiviteiten plaats buiten de werklocatie, dan kunt u alle kosten (inclusief de locatie) aanwijzen als eindheffingsloon en tegen de factuurwaarde inclusief btw ten laste van de vrije ruimte brengen. U kunt ook de gemaakte kosten bij het loon van uw werknemers tellen, maar daar zullen ze niet erg blij mee zijn.

Sinterklaasattentie

Het moet wel zo zijn dat ook anderen in een dergelijke situatie een persoonlijke attentie zouden geven. Ook mag de attentie geen geld of waardebon zijn. Een rechter heeft al eens beslist dat een banketstaaf en een chocoladeletter onder deze regeling vallen.

Let op!

Eet de werknemer de banketstaaf en/of de chocoladeletter al op de werkplek op, dan vallen deze onder de hiervoor genoemde nihilwaardering.

Bron: Fiscount