vorige
overzicht
volgende

Overdrachtsbelasting (OVB) en onvoorziene omstandigheden

Koopt u een woning die u als hoofdverblijf gaat gebruiken, dan betaalt u 2% overdrachtsbelasting (OVB). Koopt u een woning die voor u geen hoofdverblijf zal zijn, dan betaalt u 8% OVB.

Bent u (of is uw partner) tussen 18 en 35 jaar oud dan kunt u mogelijk de starters-vrijstelling benutten waardoor u in het geheel geen OVB hoeft te betalen. Dat is het geval als de waarde van de aangekochte woning inclusief aanhorigheden niet meer dan € 400.000 bedraagt en u de startersvrijstelling niet eerder hebt benut.

Cruciaal voor de toepassing van het 2%-tarief en de startersvrijstelling is dat u de woning als hoofdverblijf anders dan tijdelijk gaat bewonen. Toch kunnen zich vóór de verkrijging van de woning maar nadat de koopovereenkomst niet meer kan worden ontbonden, onvoorziene omstandigheden (zoals overlijden of scheiding) voordoen, waardoor u niet meer aan het hoofdverblijfcriterium voldoet.

Onder deze omstandigheden geldt dat u geacht wordt de woning als hoofdverblijf te zullen gebruiken, waardoor u niet alsnog het 8%-tarief in de OVB bent verschuldigd. Voor onvoorziene omstandigheden die zich voordoen ná de levering is dit al zo geregeld.

Bron: Fiscount