vorige
overzicht
volgende

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Thuiswerken wordt waarschijnlijk een blijvertje ook na de coronacrisis. Veel werkgevers en werknemers hebben ingezien dat thuiswerken ook voordelen heeft. Ook de overheid is gebaat bij minder woon-werkverkeer: minder fileleed en minder CO2-uitstoot.

Om thuiswerken verder te stimuleren mag u vanaf 2022 een onbelaste vergoedingvan € 2 per dagvoor thuiswerkkostenaan uw werknemer betalen. Dit zijn bijvoorbeeld extra kosten voor gas-en elektriciteitsverbruik, koffie en/of thee, wc-papier en afschrijvings-kosten van een eigen bureau en stoel.

U kunt ook gebruikmaken van de volgende al bestaande faciliteiten:

  • de vrije ruimte in de werkkosten-regeling;
  • de gerichte vrijstellingen voor mobiele telefoons, ICT-middelen en -onder voorwaarden -arbovoorzieningen.