vorige
overzicht
volgende

Gebruikelijk loon dga stijgt in 2020

Het ‘gebruikelijk loon’ dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) in principe hoort te verdienen is dit jaar opgeschroefd van
€ 45.000 naar € 46.000. Het is voor het eerst sinds 2017 dat dit bedrag stijgt.

De verhoging blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. De regeling voor het gebruikelijk loon geldt voor alle houders van een aanmerkelijk belang in een vennootschap die ook werk doen voor diezelfde onderneming. Zij moeten in de loonaangifte een salaris opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor hun werkzaamheden. Dit om te voorkomen dat dga’s zichzelf een schijntje als loon uitkeren. Voor 2020 geldt dus een salaris van € 46.000 als richtlijn.

Niet automatisch lager loon voor deeltijd-dga

Om te zien wat gebruikelijk is, kijkt de Belastingdienst naar het salaris van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Dat is dus iemand in een functie die lijkt op het werk van de dga, maar zonder dat er sprake is van een aanmerkelijk belang. Een dga mag zichzelf wel een lager loon geven dan het minimumbedrag van € 46.000, maar dan moet hij wel aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is. Dat kan bijvoorbeeld met gegevens uit vacatures of andere data over de arbeidsmarkt.
Dit aantonen kan nog behoorlijk wat voeten in de aarde hebben. Zo mag een dga die in deeltijd werkt, het loon van de Belastingdienst niet automatisch lager vaststellen. Die dga moet nog steeds aantonen dat het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 46.000.

Lager gebruikelijk loon bij start-up

Is een hoger loon dan € 46.000 gebruikelijk, dan moet de dga het loon stellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Of op het salaris van de werknemer van de bv of een verbonden vennootschap die het meest verdient.
Voor startende ondernemingen geldt een afwijkende regeling. De dga van een start-up mag namelijk maximaal drie jaar het wettelijk minimumloon als gebruikelijk loon hanteren.

Bron: RendementOnline & Accountancy Vanmorgen